Hello world!

ConReg  mognadsmätare  följer  och  redovisar  betongens  temperatur utveckling då den pågår i konstruktionen. Hållfastheten räknas ut kontinuerligt och ger ett omedelbart svar på när man t.ex. kan riva formen eller belasta konstruktionen.

Mätningen har ofta en avgörande betydelse för slutresultatet. Med kontinuerlig övervakning finns också stora förutsättningar att påverka härdningsförloppet i rätt riktning.

Man har bara en chans per gjutning att uppnå ett bra resultat. Ett enda

misstag kan vara förödande för säkerheten, ekonomin och konstruktionens beständighet i framtiden.

ConReg mognadsmätare hjälper dig att ta den chansen!

368 thoughts on “Hello world!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *