Kvalitetssäkra din betong | Betongdator för betong

Hello world!

|

ConReg  mognadsmätare  följer  och  redovisar  betongens  temperatur utveckling då den pågår i konstruktionen. Hållfastheten räknas ut kontinuerligt och ger ett omedelbart svar på när man t.ex. kan riva formen eller… Read more