Produkter

ConReg 806

Mätinstrumentet har sex mätkanaler. En inbyggd processor  beräknar  temperaturer  och  hållfasthetsutveckling i betongmassan. Resultaten visas kontinuerligt på en LCD-display.  Där  kan  också  olika  åtgärder  göras,  t.ex. start/stop av mätningen och olika typer av inställningar, samt kolla temperaturen och hållfastheten  i realtid.Minnet lagrar temperaturerna, som sedan kan laddas ned till en PC-programmet ConregSoft via kabel eller GSM-modem.

ConRegSoft – PC Software

screen

Uppmätta temperaturer och hållfasthet visas i ConRegsoft som lättfattliga diagram.

styrs också från samma program. Programmet är gjort för Windows 8/7/XP. Alla mätdata inklusive andra allmänna uppgifter lagras i dokument.

Egna betongdata för den betong som kommer att användas kan också beräknas i programmet med hjälp av en särskild provningsprocedur vid betongfabriken.