Lär dig om Systemet

Mognadsmätare för betong –  ger dig ökad effektivitet, säkerhet och kvalitet

hej

ConReg  dokumenterar hållfastheten i färsk betong

Vid belastning av betongkonstruktionen

Vid rivning av formar eller stämp

Vid uppspänning av spännarmering

Kontinuerligt under betongens härdningsförlopp.

System ConReg  mognadsmätare  följer  och  redovisar  betongens  temperatur utveckling då den pågår i konstruktionen. Hållfastheten räknas ut kontinuerligt och ger ett omedelbart svar på när man t.ex. kan riva formen eller belasta konstruktionen.

Mätningen har ofta en avgörande betydelse för slutresultatet. Med kontinuerlig övervakning finns också stora förutsättningar att påverka härdningsförloppet i rätt riktning.

Man har bara en chans per gjutning att uppnå ett bra resultat. Ett endamisstag kan vara förödande för säkerheten, ekonomin och konstruktionens beständighet i framtiden.

ConReg mognadsmätare hjälper dig att ta den chansen.