Webblösning

ConRegOnline är nästa steg i pågående vidareutveckling av vårt mätsystem.

ConRegOnline har utvecklats för att effektivisera och digitalisera uppföljningen av betongens temperatur och hållfasthet med ConReg. Nu lanseras en onlinetjänst vilket gör det möjligt att mätvärdena från byggplatsen överförs online till molnet och kan analyseras på din PC, läsplatta eller mobil.
Med ConRegOnline har en betongansvarig och andra möjlighet att följa upptill tolv kanaler samtidigt i varje diagram. Systemet kan hantera obegränsat antal instrument.
ConReg är det enda systemet på marknaden där man kan ta fram tendenskurvor för egna recept. ConRegOnline används av bl. a AGN Haga i ett av de största projekten, Västlänken i Göteborg.
Därmed har de automatisk kontroll på betonggjutningarna och kan på ett tryggt och säkert sätt följa upp betongens kvalité och vidta åtgärder för att förhindra sprickbildningar.
Dessutom finns en möjlighet att konvertera alla ConReg 806 till den ny versionen ConRegOnline.