Försäljning och uthyrning

Vi erbjuder både försäljning och uthyrning av ConReg System till våra kunder.

Kontakta oss för vidare information angående försäljning eller uthyrning av ConReg System.

Nu har vi även ett samarbete med Från Stan Byggnads AB som utför tjänster med ConReg System. https://franstan.se/hallfasthetsberakning/

Uthyrning gäller endast i Sverige.